รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 22/04/2021 11:43

** ข้อมูลจาก : https://covid19.th-stat.com/ **

48,113


ติดเชื้อสะสม
[+1,470]


Covid19

หายแล้ว
29,848
[+477]

รักษาอยู่ใน รพ.
18,148

เสียชีวิต
117

สินค้าสู้
Covid 19
เราจะผ่านไปด้วยกัน