NEPRO อาหารสำหรับผู้ป่วยล้างไต

฿250 ฿135

in stock
SKU: PS0101-237

อาหารพร้อมดื่มสำหรับผู้ป่วยล้างไต ชนิดน้ำ กลิ่นวนิลา

อาหารพร้อมดื่มสำหรับผู้ป่วยล้างไตที่ต้องการควบคุมปริมาณ เกลือแร่และของเหลว

เป็นอาหารทางการแพทย์

มีสินค้าอยู่ 37

Compare