เบลนเดอร่า เอ็มเอฟ BLENDERA-MF 2.5 KG.

฿750

in stock
SKU: PS1001
  • เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน
  • ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน 13 ชนิด และแร่ธาตุ 14 ชนิด
  • ใช้เป็นอาหารเสริมโภชนาการ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
  • อาจใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาล ตามคำแนะนำของแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์
  • น้ำหนักสุทธิ 2.5 กิโลกรัม

มีสินค้าอยู่ 74