ประโยชน์ของเตียงไฟฟ้า

  • Post author:
  • Post published:พฤษภาคม 11, 2018
  • Post category:Blog

เตียงไฟฟ้า คือเตียงที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีฟังก์ชันมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ฝ่วย เช่นการปรับระดับส่วนพนักพิงหลังของผู้ป่วยเพื่อลุกขึ้นนั่งทำกิจกรรมต่างๆ การปรับระดับความสูง – ต่ำของเตียงผู้ป่วยหรือปรับส่วนหัวท้ายของเตียงผู้ป่วย ให้มีองศาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นต้น

เตียงไฟฟ้า ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้กับผู้สูงอายุมาขึ้น เนื่องมาจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความสามารถทางร่างกายเสื่อมถอยลง หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ 

เพราะฉะนั้น เตียงไฟฟ้า จะช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ใช้ชีวิต ได้สะดวกสบายขึ้น และยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ยังสามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเอง เพราะผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นเมื่อจะเทียบกับการใช้เตียงธรรมดา

ข้อดีของเตียงไฟฟ้า มีดังนี้ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ประโยชน์ของเตียงไฟฟ้า