ปากกา Insulin penfill Novo Pen-4

 • ฉีดได้สูงสุด 60 Unit / การฉีด 1 ครั้ง
 • หมุนปากกาเพื่อถอดส่วนสำหรับใส่หลอดอินซูลินออก และใส่หลอดอินซูลินเข้าไปในส่วนนั้น *กรณีที่จะเปลี่ยนหลอดยาใหม่ ให้หมุนวงแหวนตามเข็มนาฬิกาให้ก้านสูบกลับเข้ามาจนสุด (อย่าดันก้านสูบลงมาเพราะจะทำให้อุปกรณ์เสียได้) จากนั้นประกอบส่วนของกระบอกบรรจุเข้ากับหลอดยาแล้วขันเกลียวให้แน่น (กรณีที่ใช้อินซูลินเป็นน้ำขุ่นให้นำหลอดยามาหมุนคลึงบนฝ่ามือให้ยาเข้ากันดีก่อน)
 • เช็ดบริเวณจุกยางของหลอดอินซูลิน ด้วยสำลีชุบแอลกฮอลล์
 • ใส่เข็มของปากกาเข้าไปที่ปลายหลอดอินซูลิน (กรณีที่ใช้เป็นแอลกฮอลล์น้ำขุ่นและหลอดยาบรรจุในปากกาแล้ว ให้แกว่งปากกาไปมาประมาณ 10 ครั้ง เพื่อให้ยาเข้ากัน
 • การไล่ฟองอากาศ– ขั้นแรกดึงปุ่มกดยาออก เพื่อปรับขนาดยา ถ้าเป็นหลอดใหม่ให้หมุนไปที่ 4 ยูนิต ถ้าเป็นหลอดยาที่ใช้แล้วให้ปรับไปที่ 1 ยูนิต แล้วตั้งปากกาขึ้น หัวเข็มจะชี้ขึ้นด้านบน จากนั้นใช้นิ้วเคาะกระบอกบรรจุยาเบาๆหลายๆครั้ง เพื่อให้ฟองอากาศลอยขึ้นมาด้านบน แล้วให้กดปุ่มฉีดยาให้สุด แถบแสดงตัวเลขจะหมุนกลับมาที่เลขศูนย์ จะสังเกตเห็นหยดอินซูลินที่ปลายเข็ม แต่ถ้ายังไม่มีหยดอินซูลินที่ปลายเข็ม แต่ถ้ายังไม่มีหยดอินซูลินที่ปลายเข็มให้้เริ่มขั้นตอนไล่ฟองอากาศใหม่จนกว่าจะเห็นหยดอินซูลินที่ปลายเข็ม
 • การปรับตั้งขนาดยา– หมุนบริเวณปลายปากกาให้ตัวเลขเท่ากับขนาดยาที่ต้องการฉีด– กรณีตั้งปริมาณที่จะฉีดอินซูลินผิด ให้ดึงส่วนกระบอกที่ใช้บรรจุอินซูลินและตัวด้ามแยกออกจากกันค้างไว้ แล้วกดปุ่มฉีดยาลงมาจนสุดแล้วปล่อยกระบอกและตัวด้ามคืนตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงตั้งปริมาณอินซูลินที่ต้องการใหม่อีกครั้ง
 • ใช้มือดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยา (ตำแหน่งที่ใช้ฉีดอินซูลินมักจะอยู่บริเวณ หน้าท้อง ต้นแขน และต้น และไม่แนะนำให้ฉีดยาในตำแหน่งเดิมทุกวัน อาจเปลี่ยนจากตำแหน่งเดิมประมาณ 1 ซม. )
 • ทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่จะฉีดยาด้วยสำลีชุบแอลกฮอลล์ (ไม่ควรใช้สำลีชุบแอลกฮอลล์เช็ดบริเวณหัวเข็ม เนื่องจากจำทำให้สารที่เคลือบไว้หลุดออก ทำให้เจ็บบริเวณที่ฉีด เมื่อใช้เข็มฉีดประมาณ 3 – 4 ครั้ง หรือฉีดแล้วเจ็บควรเปลี่ยนหัวเข็มใหม่)
 • แทงเข็มฉีดยาตั้งฉากกับผิวหนังบริเวณที่ฉีดจนมิดเข็ม เดินยาโดยกดปุ่มที่ฉีดยาจนหมดแล้วค้างเข็มไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ยาไหลออกจากเข็มจนหมด
 • เมื่อฉีดเสร็จแล้ว ปิดหัวเข็มด้วยพลาสติก ปิดฝาปากกาเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย เมื่อต้องการทิ้งหัวเข็ม ให้สวมปลอกนอกหัวเข็มแล้วบิดหัวเข็มทิ้งลงในถังที่ปลอดภัย
 • ควรฉีดยาก่อนอาหารประมาณ 15 -30 นาที ถ้าหลังฉีดยามีอาการใจสั่น เหงื่อออก หน้ามืด อาจเป็นอาการของภาวะน้ำตาลต่ำ ให้อมลูกอม หรือกินน้ำหวาน ถ้ายังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์
 • อินซูลินต้องเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา ส่วนอินซูลินที่อยู่ในปากกาจะมีอายุอยู่ 30 วัน ในอุณหภูมิห้อง

฿1,540

สินค้าหมดแล้ว

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

ปากกา Insulin penfill Novo Pen-4

รายละเอียดสินค้า

 • ฉีดได้สูงสุด 60 Unit / การฉีด 1 ครั้ง
 • หมุนปากกาเพื่อถอดส่วนสำหรับใส่หลอดอินซูลินออก และใส่หลอดอินซูลินเข้าไปในส่วนนั้น *กรณีที่จะเปลี่ยนหลอดยาใหม่ ให้หมุนวงแหวนตามเข็มนาฬิกาให้ก้านสูบกลับเข้ามาจนสุด (อย่าดันก้านสูบลงมาเพราะจะทำให้อุปกรณ์เสียได้) จากนั้นประกอบส่วนของกระบอกบรรจุเข้ากับหลอดยาแล้วขันเกลียวให้แน่น (กรณีที่ใช้อินซูลินเป็นน้ำขุ่นให้นำหลอดยามาหมุนคลึงบนฝ่ามือให้ยาเข้ากันดีก่อน)
 • เช็ดบริเวณจุกยางของหลอดอินซูลิน ด้วยสำลีชุบแอลกฮอลล์
 • ใส่เข็มของปากกาเข้าไปที่ปลายหลอดอินซูลิน (กรณีที่ใช้เป็นแอลกฮอลล์น้ำขุ่นและหลอดยาบรรจุในปากกาแล้ว ให้แกว่งปากกาไปมาประมาณ 10 ครั้ง เพื่อให้ยาเข้ากัน
 • การไล่ฟองอากาศ– ขั้นแรกดึงปุ่มกดยาออก เพื่อปรับขนาดยา ถ้าเป็นหลอดใหม่ให้หมุนไปที่ 4 ยูนิต ถ้าเป็นหลอดยาที่ใช้แล้วให้ปรับไปที่ 1 ยูนิต แล้วตั้งปากกาขึ้น หัวเข็มจะชี้ขึ้นด้านบน จากนั้นใช้นิ้วเคาะกระบอกบรรจุยาเบาๆหลายๆครั้ง เพื่อให้ฟองอากาศลอยขึ้นมาด้านบน แล้วให้กดปุ่มฉีดยาให้สุด แถบแสดงตัวเลขจะหมุนกลับมาที่เลขศูนย์ จะสังเกตเห็นหยดอินซูลินที่ปลายเข็ม แต่ถ้ายังไม่มีหยดอินซูลินที่ปลายเข็ม แต่ถ้ายังไม่มีหยดอินซูลินที่ปลายเข็มให้้เริ่มขั้นตอนไล่ฟองอากาศใหม่จนกว่าจะเห็นหยดอินซูลินที่ปลายเข็ม
 • การปรับตั้งขนาดยา– หมุนบริเวณปลายปากกาให้ตัวเลขเท่ากับขนาดยาที่ต้องการฉีด– กรณีตั้งปริมาณที่จะฉีดอินซูลินผิด ให้ดึงส่วนกระบอกที่ใช้บรรจุอินซูลินและตัวด้ามแยกออกจากกันค้างไว้ แล้วกดปุ่มฉีดยาลงมาจนสุดแล้วปล่อยกระบอกและตัวด้ามคืนตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงตั้งปริมาณอินซูลินที่ต้องการใหม่อีกครั้ง
 • ใช้มือดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยา (ตำแหน่งที่ใช้ฉีดอินซูลินมักจะอยู่บริเวณ หน้าท้อง ต้นแขน และต้น และไม่แนะนำให้ฉีดยาในตำแหน่งเดิมทุกวัน อาจเปลี่ยนจากตำแหน่งเดิมประมาณ 1 ซม. )
 • ทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่จะฉีดยาด้วยสำลีชุบแอลกฮอลล์ (ไม่ควรใช้สำลีชุบแอลกฮอลล์เช็ดบริเวณหัวเข็ม เนื่องจากจำทำให้สารที่เคลือบไว้หลุดออก ทำให้เจ็บบริเวณที่ฉีด เมื่อใช้เข็มฉีดประมาณ 3 – 4 ครั้ง หรือฉีดแล้วเจ็บควรเปลี่ยนหัวเข็มใหม่)
 • แทงเข็มฉีดยาตั้งฉากกับผิวหนังบริเวณที่ฉีดจนมิดเข็ม เดินยาโดยกดปุ่มที่ฉีดยาจนหมดแล้วค้างเข็มไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ยาไหลออกจากเข็มจนหมด
 • เมื่อฉีดเสร็จแล้ว ปิดหัวเข็มด้วยพลาสติก ปิดฝาปากกาเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย เมื่อต้องการทิ้งหัวเข็ม ให้สวมปลอกนอกหัวเข็มแล้วบิดหัวเข็มทิ้งลงในถังที่ปลอดภัย
 • ควรฉีดยาก่อนอาหารประมาณ 15 -30 นาที ถ้าหลังฉีดยามีอาการใจสั่น เหงื่อออก หน้ามืด อาจเป็นอาการของภาวะน้ำตาลต่ำ ให้อมลูกอม หรือกินน้ำหวาน ถ้ายังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์
 • อินซูลินต้องเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา ส่วนอินซูลินที่อยู่ในปากกาจะมีอายุอยู่ 30 วัน ในอุณหภูมิห้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก350 g

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปากกา Insulin penfill Novo Pen-4”