ชุดผู้ป่วย

  • ชุดผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุดผู้ป่วยในโรงพยาบาล Quick View
  • ชุดคลุมกิโมโน สอดข้าง ตัวยาว-แขนสั้น สีชมพู | สีเขียวอ่อนชุดคลุมกิโมโน สอดข้าง ตัวยาว-แขนสั้น สีชมพู | สีเขียวอ่อน Quick View
  • ชุดคลุมกิโมโนตัวยาว-แขนสั้น สีฟ้าชุดคลุมกิโมโนตัวยาว-แขนสั้น สีฟ้า Quick View
  • ชุดผู้ป่วย กางเกงเอวหูรูด SIZE – [S,M,L,XL]ชุดผู้ป่วย กางเกงเอวหูรูด SIZE – [S,M,L,XL] Quick View
  • ชุดผู้ป่วยผูกหน้า สีเขียวชุดผู้ป่วยผูกหน้า สีเขียว Quick View
  • ชุดผู้ป่วยสีครีม เปิดบ่า-เปิดข้าง กางเกงเอวหูรูด SIZE S,M,Lชุดผู้ป่วยสีครีม เปิดบ่า-เปิดข้าง กางเกงเอวหูรูด SIZE S,M,L Quick View
  • ชุดผู้ป่วยหนัก ตัวยาว ผ่าบ่า 2 ข้าง – ผ่ากลาง สีเขียวอ่อน | สีชมพูชุดผู้ป่วยหนัก ตัวยาว ผ่าบ่า 2 ข้าง – ผ่ากลาง สีเขียวอ่อน | สีชมพู Quick View
  • ชุดผู้ป่วยเด็ก กางเกงเอวหูรูดชุดผู้ป่วยเด็ก กางเกงเอวหูรูด Quick View