แปรงล้างท่อเจาะคอ ด้ามพลาสติก

฿90

หลอดเจาะคอแบบพลาสติกมีคัฟ Maxi care

฿360

เครื่องส่องหลอดลม Riester LARYNGOSCOPE LED 2.5V R8041 bladeโค้ง 2,3,4 C Handle

฿20,300

เครื่องส่องหลอดลม Riester LARYNGOSCOPE R7040bladeโค้ง 2,3,4 C Handle

฿6,500

ท่อเจาะคอโลหะ Tracheotomy Tube Stainless No. 4 mm. – 13 mm.

฿890

ไกด์ เอ็นโด Maxicare

฿390

ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก Riester Econom R2050

฿6,200