เข็มเย็บแผล MANI SE-ME เบอร์ 18 ถึง 70

฿220

เข็มเย็บแผล MANI SE-MH เบอร์ 18 ถึง 70

฿220

เข็มเย็บแผล MANI SE-TH เบอร์ 18 ถึง 70

฿220

เข็มเย็บแผล MANI SE-TE เบอร์ 18 ถึง 70

฿220

เข็มเย็บแผล Surgical Needles Cutting & Round | 1/2 & 3/8 | ขนาด 18 , 24 , 32 มม.

฿220