Scissors

 • Iris Scissors 11 cm.Iris Scissors 11 cm. Quick View
 • Iris Scissors STR. | CVD. 11.5 cm.Iris Scissors STR. | CVD. 11.5 cm. Quick View
 • Mayo scissors CVD. 14.5 cm. TSIMayo scissors CVD. 14.5 cm. TSI Quick View
 • Mayo scissors CVD. 17 cm. TSIMayo scissors CVD. 17 cm. TSI Quick View
 • Mayo scissors STR. 14.5 cm. TSIMayo scissors STR. 14.5 cm. TSI Quick View
 • Mayo scissors STR. 17 cm. TSIMayo scissors STR. 17 cm. TSI Quick View
 • METZENBAUM-baby Scissors bl/bl CVD. 11.5 cm.METZENBAUM-baby Scissors bl/bl CVD. 11.5 cm. Quick View
 • METZENBAUM-Nelson Scissors bl/blMETZENBAUM-Nelson Scissors bl/bl Quick View
 • SC Stevens Scissors,CVD,Pointed, 11.5 cm.SC Stevens Scissors,CVD,Pointed, 11.5 cm. Quick View
 • TC METZENBAUM Scissors bl/bl CVD. 14.5 cm.TC METZENBAUM Scissors bl/bl CVD. 14.5 cm. Quick View
 • TC Metzenbaum scissors bl/bl,str, 14 cm.TC Metzenbaum scissors bl/bl,str, 14 cm. Quick View
 • กรรไกรตัดผ้าก็อซ Lister Bandage Scissors 14 Cm.กรรไกรตัดผ้าก็อซ Lister Bandage Scissors 14 Cm. Quick View
 • กรรไกรตัดสายสะดือ Umbilical Scissors USA 10.5 cm.กรรไกรตัดสายสะดือ Umbilical Scissors USA 10.5 cm. Quick View
 • กรรไกรตัดเนื้อปลายตรง Mayo Scissors Str. 17 cm.กรรไกรตัดเนื้อปลายตรง Mayo Scissors Str. 17 cm. Quick View
 • กรรไกรตัดเนื้อปลายตรง Metzenbaum Scissors Str.กรรไกรตัดเนื้อปลายตรง Metzenbaum Scissors Str. Quick View
 • กรรไกรตัดเนื้อปลายโค้ง Mayo Scissors Cvd. 17 cm.กรรไกรตัดเนื้อปลายโค้ง Mayo Scissors Cvd. 17 cm. Quick View
 • กรรไกรตัดเนื้อปลายโค้ง Metzenbaum Scissors Cvd.กรรไกรตัดเนื้อปลายโค้ง Metzenbaum Scissors Cvd. Quick View
 • กรรไกรผ่าตัดปลายตรง มน/มน Operating Scissors Str. B/B 13 cm.กรรไกรผ่าตัดปลายตรง มน/มน Operating Scissors Str. B/B 13 cm. Quick View