ชุดเครื่องมือผ่าตัด

  • ชุดเครื่องมือผ่าตัดกลางชุดเครื่องมือผ่าตัดกลาง Quick View
  • ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็กชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก Quick View