หลอดทดลองพลาสติก 2 ml., 5 ml.,10 ml. ก้นกลม ฝาจุก, ฝาเกลียว [100 หลอด/แพ็ค]

฿90฿300

หลอดทดลองพลาสติก 0.2 ml. / 0.5 ml. ฝาจุกปลายแหลม [100 หลอด/แพ็ค]

฿65฿70

หลอดทดลองพลาสติก 10 ml.,15 ml., 50 ml. ปลายแหลม เกลียวฝา สีน้ำเงิน [แพ็ค]

฿300฿350

หลอดทดลองพลาสติก 15 ml. ก้นกลมเกลียว 100’s

฿350

หลอดทดลองพลาสติก 45 ml. ก้นกลมเกลียว 50’s

฿350

หลอดทดลองพลาสติก 10 ml. ฝาจุก 100’s

฿300

หลอดทดลองพลาสติก 10 ml. ก้นกลม ฝาเกลียวสีส้ม 100’s

฿300

หลอดทดลองพลาสติก 4 ml. ฝาจุก 100’s

฿150