ยาใช้ภายนอก

  • Tegaderm Hydrogel 3M 15 g.Tegaderm Hydrogel 3M 15 g. Quick View
  • Tegaderm Hydrogel 3M 25 g.Tegaderm Hydrogel 3M 25 g. Quick View
  • TIGER BALM NECK & SHOULDER RUB BOOST ตราเสือ 50 g.TIGER BALM NECK & SHOULDER RUB BOOST ตราเสือ 50 g. Quick View
  • TIGER BALM NECK & SHOULDER RUB ตราเสือ 50 g.TIGER BALM NECK & SHOULDER RUB ตราเสือ 50 g. Quick View
  • ยาชาชนิดทา EMLA CREAM 5% 30 mg.ยาชาชนิดทา EMLA CREAM 5% 30 mg. Quick View
  • วิคส์ VICKS ขวดเล็ก 25 g.วิคส์ VICKS ขวดเล็ก 25 g. Quick View
  • วิคส์ VICKS ขวดใหญ่ 50 g. Quick View