สายต่อไซริงค์สวนล้าง เบอร์ Fr. 18 (ขนาดท่อ 6 mm.)

฿25

สายดูดเสมหะแบบมีคอนโทรล SEKURE No.12 [50 เส้น/แพ็ค]

฿475

สายข้อต่อเครื่อง SUCTION 1/4 X 1.8 เมตร

฿120

สายซิลิโคนดูดเสมหะ 7×11 mm. x 182 cm.

฿250

สายดูดเสมหะ SEKURE No.12 [600 เส้น/ลัง]

฿2,400

สายดูดเสมหะ SEKURE No.10 [600 เส้น/ลัง]

฿2,400

สายดูดเสมหะ SEKURE No.14 [600 เส้น/กล่อง]

฿2,400

หัวดูด สายข้อต่อเครื่อง Suction 3 เมตร

฿180

ชุดเก็บเสมหะ MUCUS Sterile IMS

฿60

สายดูดเสมหะ SEKURE No.14 [50 เส้น/แพ็ค]

฿200

สายดูดเสมหะ SEKURE No.10 [50 ชิ้น/แพ็ค]

฿200

สายดูดเสมหะ SEKURE No.10 [1 เส้น]

฿10

สายดูดเสมหะ SEKURE No.12 [50 เส้น/แพ็ค]

฿200

ชุด Suction set No.14 THAI GAUZE [10 ชุด/แพ็ค]

฿185

ชุด Suction set No.12 THAI GAUZE [10 ชุด/แพ็ค]

฿185

ชุด Suction set No.10 THAI GAUZE [10 ชุด/แพ็ค]

฿185

สายดูดเสมหะชนิดมี Control. No.14 แพ็ค 100 เส้น

฿1,200

สายดูดเสมหะชนิดมี Control. No.10 แพ็ค 100 เส้น

฿1,200

สายดูดเสมหะชนิดมี Control. No.8 แพ็ค 100 เส้น

฿1,200

สายดูดเสมหะชนิดมี Control. No.14 [10 เส้น/แพ็ค]

฿130

สายดูดเสมหะชนิดมี Control. No.8 [10 เส้น/แพ็ค]

฿130

สายดูดเสมหะชนิดมี Control. No.10 [10 เส้น/แพ็ค]

฿130

สายดูดเสมหะ No.14 [100 เส้น/แพ็ค]

฿1,100

สายดูดเสมหะ No.14 [10 เส้น/แพ็ค]

฿115

สายดูดเสมหะ No.12 [100 เส้น/แพ็ค]

฿1,100

สายดูดเสมหะ No.12 [10 เส้น/แพ็ค]

฿115

สายดูดเสมหะ No.10 [100 เส้น/แพ็ค]

฿1,100

สายดูดเสมหะ No.10 [10 เส้น/แพ็ค]

฿115

สายดูดเสมหะ No.8 [100 เส้น/แพ็ค]

฿1,100

สายดูดเสมหะ No.8 [10 เส้น/แพ็ค]

฿115

สายยางซิลิโคนดูดเสมหะ 7×11 mm. x 105 cm.

฿140