เข็มฉีดยา NIPRO 21G x 1″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มแทงเส้นแบบปีกผีเสื้อ SCALP VEIN NIPRO No.24 x 3/4″ [50 ชิ้น/กล่อง]

฿350

เข็มฉีดยา NIPRO 25G x 1″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

I.V. CATHETER NIPRO 24G x 3/4″ [50 ชิ้น/กล่อง]

฿750

I.V. CATHETER NIPRO 16G x 2″ [1 กล่อง]

฿750

I.V. CATHETER NIPRO 22G x 1″ [1 กล่อง]

฿750

I.V. CATHETER NIPRO 18G x 1 1/4″ [1 กล่อง]

฿750

I.V. CATHETER NIPRO 20G x 1 1/4″ [1 กล่อง]

฿750

เข็มฉีดยา NIPRO 18G x 1 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

I.V. CATHETER POLYMED 24G/19mm. [50 ชิ้น/กล่อง]

฿950

เข็มฉีดยา NIPRO ทั้งหมด เบอร์ 18 ถึง 27

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 21G x 1 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 23G x 1″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 24G x 1″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 27G x 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง] 

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 27G x 1″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

I.V. CATHETER POLYMED 16G/45mm. [50 ชิ้น/กล่อง]

฿950

I.V. CATHETER POLYMED 18G/32mm. [50 ชิ้น/กล่อง]

฿950

I.V. CATHETER POLYMED 20G/32mm. [50 ชิ้น/กล่อง]

฿950

I.V. CATHETER POLYMED 22G/25mm. [50 ชิ้น/กล่อง]

฿950

หัวเข็มปากกาอินซูลิน BD ขนาด 31G.

฿520฿820

เข็มเจาะไขสันหลัง UNIEVER 20Gx90 mm.

฿55

เข็มฉีดยา BD 30G x 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿165

เข็มฉีดยา NIPRO 24G x 1 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 18G x 1″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 25G x 1 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 20G x 1″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

สก๊าวเวน เข็มแทงเส้น SCALP VEIN NIPRO No.27 x 3/4″ [50 ชิ้น/กล่อง]

฿350

เข็มแทงเส้นแบบปีกผีเสื้อ SCALP VEIN NIPRO No.25 x 3/4 [50 ชิ้น/กล่อง]

฿350

เข็มแทงเส้นแบบปีกผีเสื้อ SCALP VEIN NIPRO No.23 x 3/4 นิ้ว [50 ชิ้น/กล่อง]

฿350

เข็มแทงเส้นแบบปีกผีเสื้อ SCALP VEIN NIPRO No.21 x 3/4″ [50 ชิ้น/กล่อง]

฿350

เข็มฉีดยา NIPRO 22G x 1 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70

เข็มฉีดยา NIPRO 20G x 1 1/2″ [100 ชิ้น/กล่อง]

฿70