อุปกรณ์ฉีดยา/ให้สารละลาย

 • [1ชิ้น] ไซริงค์ SYRINGE INSULIN BD Short Needle 0.5 ml.30 g.x8 mm.[1ชิ้น] ไซริงค์ SYRINGE INSULIN BD Short Needle 0.5 ml.30 g.x8 mm. Quick View
 • I.V. CATHETER NIPRO 24G x 3/4″ [1 กล่อง]I.V. CATHETER NIPRO 24G x 3/4″ [1 กล่อง] Quick View
 • I.V. CATHETER POLYMED 18G/32mm. [50 ชิ้น/กล่อง]I.V. CATHETER POLYMED 18G/32mm. [50 ชิ้น/กล่อง] Quick View
 • I.V. CATHETER POLYMED 20G/32mm. [50 ชิ้น/กล่อง]I.V. CATHETER POLYMED 20G/32mm. [50 ชิ้น/กล่อง] Quick View
 • I.V. CATHETER POLYMED 22G/25mm. [50 ชิ้น/กล่อง]I.V. CATHETER POLYMED 22G/25mm. [50 ชิ้น/กล่อง] Quick View
 • I.V. CATHETER POLYMED 24G/19mm. [50 ชิ้น/กล่อง]I.V. CATHETER POLYMED 24G/19mm. [50 ชิ้น/กล่อง] Quick View
 • I.V.CATHETER NIPRO 16G x 2″ [1 กล่อง]I.V.CATHETER NIPRO 16G x 2″ [1 กล่อง] Quick View
 • I.V.CATHETER NIPRO 16G x 2″ [1 ชิ้น]I.V.CATHETER NIPRO 16G x 2″ [1 ชิ้น] Quick View
 • I.V.CATHETER NIPRO 18G x 1 1/4″ [1 กล่อง]I.V.CATHETER NIPRO 18G x 1 1/4″ [1 กล่อง] Quick View
 • I.V.CATHETER NIPRO 20G x 1-1/4″ [1 กล่อง]I.V.CATHETER NIPRO 20G x 1-1/4″ [1 กล่อง] Quick View
 • I.V.CATHETER NIPRO 22G x 1″ [1 กล่อง]I.V.CATHETER NIPRO 22G x 1″ [1 กล่อง] Quick View
 • I.V.CATHETER NIPRO 22G x 1″ [1 ชิ้น]I.V.CATHETER NIPRO 22G x 1″ [1 ชิ้น] Quick View
 • I.V.CATHETER NIPRO 24G x 3/4″ [1 ชิ้น]I.V.CATHETER NIPRO 24G x 3/4″ [1 ชิ้น] Quick View
 • I.V.CATHETER POLYMED 16G/45mm. [50 ชิ้น/กล่อง]I.V.CATHETER POLYMED 16G/45mm. [50 ชิ้น/กล่อง] Quick View
 • ข้อต่อ คอนโทรล Finger Tip Quick View
 • ข้อต่อฉีดยาบรรจุซอง INJECTION PLUG MEข้อต่อฉีดยาบรรจุซอง INJECTION PLUG ME Quick View
 • ข้อต่อฉีดยาบรรจุแคปซูล INJECTION PLUG MEข้อต่อฉีดยาบรรจุแคปซูล INJECTION PLUG ME Quick View
 • ข้อต่อสาย SUCTION นึ่งได้ SIZE 7X7 mm.ข้อต่อสาย SUCTION นึ่งได้ SIZE 7X7 mm. Quick View
 • คอนเนคเตอร์ 10×10 mm.คอนเนคเตอร์ 10×10 mm. Quick View