เครื่องมือแพทย์ตรวจเช็คสุขภาพ

  • ค้อนวินิจฉัยระบบประสาทแบบล้อ โลหะ 18 cm.ค้อนวินิจฉัยระบบประสาทแบบล้อ โลหะ 18 cm. Quick View
  • ไม้เคาะเข่า 21 cm. คละสีไม้เคาะเข่า 21 cm. คละสี Quick View
  • ไม้เคาะเข่า Percussion Hammer Taylor 18 cm. คละสีไม้เคาะเข่า Percussion Hammer Taylor 18 cm. คละสี Quick View
  • ไม้เคาะเข่า Percussion Hammer Taylor 19 cm.ไม้เคาะเข่า Percussion Hammer Taylor 19 cm. Quick View
  • ไม้เคาะเข่ามีสเกล สแตนเลสไม้เคาะเข่ามีสเกล สแตนเลส Quick View