อุปกรณ์ทดสอบสายตา

  • แผ่นวัดสายตา แบบ E-Chartแผ่นวัดสายตา แบบ E-Chart Quick View
  • แผ่นวัดสายตา แบบ E-Chart + ไม้ปิดตา สำหรับวัดสายตาสีดำแผ่นวัดสายตา แบบ E-Chart + ไม้ปิดตา สำหรับวัดสายตาสีดำ Quick View