เข้าระบบเพื่อดู

อุปกรณ์การแพทย์

  • เครื่องวัดความดันโลหิต (32)

    อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการช่วยประเมินผู้ป่วยที่มีบทบาทสำคัญอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือ เครื่องวัดความดัน ที่สามารถวัดระดับความดันโลหิตเพื่อติดตามอาการของคนไข้อย่างสม่ำเสมอและช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วย ทางเว็บไซต์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้งานเครื่องวัดความดัน โดยมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานให้เลือกในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องวัดความดันที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ในชีวิตประจำวัน สามารถพกพาได้อย่างสะดวก  รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตราคาถูก เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องดูเสมหะราคาถูก เครื่องพ่นยาราคาถูก อุปกรณ์วัดระดับความเครียด เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เครื่องมือตรวจวัดสุขภาพ (4)

    อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด วัดระดับน้ำตาล เครื่องดูดเสมหะ เครื่องพ่นยา อุปกรณ์วัดระดับความเครียด เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู แม่นยำสูง และ อื่นๆ อีกมากมาย อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการช่วยประเมินผู้ป่วยที่มีบทบาทสำคัญอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือ เครื่องวัดความดัน ที่สามารถวัดระดับความดันโลหิตเพื่อติดตามอาการของคนไข้อย่างสม่ำเสมอและช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วย ทางเว็บไซต์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้งานเครื่องวัดความดัน โดยมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานให้เลือกในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องวัดความดันที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ในชีวิตประจำวัน สามารถพกพาได้อย่างสะดวก  รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องดูเสมหะ เครื่องพ่นยา อุปกรณ์วัดระดับความเครียด เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (23)

    Blood Glucose Monitor เป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาล น้ำตาลนั้นมีรสชาติที่หอมหวานนำมาใช้ในการปรุงอาหารหรือนำมาทำเป็นขนมเพื่อเพิ่มความอร่อยได้เป็นอย่างดีทำให้ทุกคนมีความสุขกับการกินของหวานๆและแน่นอน การรับประทาน อาหารที่มีส่วนประสมที่มีน้ำตาลอยู่เป็นปริมาณมากๆมันก็อาจจะพาโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีเช่นกัน และนั่นก็คือโรคเบาหวานที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกันมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นเรามีความจำเป็น อย่างมากที่จะมีเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เก็บติดตัวเอาไว้ เพื่อทำการตรวจเช็คระดับความหวานของน้ำตาล และ หากใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด แล้วพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดมากจนเกินไป ให้รีบลดการกินของหวาน หรือ อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆ ก็จะสามารถช่วยท่านได้เป็นอย่างดี