ตลับลูกปืนล้อรถเข็น 608RS/608ZZ 22 mm. / 8 mm. รู 12 mm.

฿30

ตลับลูกปืนล้อรถเข็น รู 12 mm.

฿50

ลูกปืนล้อรถเข็น 12-14-16

฿25