ชุดทดสอบการตั้งครรภ์

  • ORANGE TEST ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์แบบหยด Quick View
  • ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ Easy Lineชุดทดสอบการตั้งครรภ์ Easy Line Quick View
  • ชุดทดสอบหาระยะเวลาไข่ตก CHECK TRU 5’sชุดทดสอบหาระยะเวลาไข่ตก CHECK TRU 5’s Quick View
  • แผ่นตรวจตั้งครรภ์ แบบจุ่ม LONGMEDแผ่นตรวจตั้งครรภ์ แบบจุ่ม LONGMED Quick View
  • แผ่นตรวจตั้งครรภ์ แบบปัสสาวะผ่าน LONGMEDแผ่นตรวจตั้งครรภ์ แบบปัสสาวะผ่าน LONGMED Quick View
  • แผ่นตรวจตั้งครรภ์ แบบหยด LONGMEDแผ่นตรวจตั้งครรภ์ แบบหยด LONGMED Quick View