โคมไฟผ่าตัด

  • โคมไฟฐานกลมโคมไฟฐานกลม Quick View
  • โคมไฟฐานสามแฉกมีล้อโคมไฟฐานสามแฉกมีล้อ Quick View
  • โคมไฟผ่าตัด 1 ดวง 25W 25000 LUX 5000Kโคมไฟผ่าตัด 1 ดวง 25W 25000 LUX 5000K Quick View
  • โคมไฟผ่าตัด 7 LED200 Shadowless Lamp 360 องศา 30000 LUXโคมไฟผ่าตัด 7 LED200 Shadowless Lamp 360 องศา 30000 LUX Quick View
  • โคมไฟผ่าตัด 7LED 50000 LUXโคมไฟผ่าตัด 7LED 50000 LUX Quick View
  • โคมไฟผ่าตัด 8LED 25000 LUXโคมไฟผ่าตัด 8LED 25000 LUX Quick View
  • โคมไฟผ่าตัด Surgical Lamp 10 LED 360 องศา 80,000 LUXโคมไฟผ่าตัด Surgical Lamp 10 LED 360 องศา 80,000 LUX Quick View
  • โคมไฟส่องตรวจ RIESTER RI-MAGIC LEDโคมไฟส่องตรวจ RIESTER RI-MAGIC LED Quick View