แจ้งชำระเงินเฉพาะวิธีการจ่ายเงินแบบ
โอนเงิน และ พร้อมเพย์ เท่านั้น
ส่วนวิธีอื่นลูกค้าไม่ต้องแจ้งชำระเงินค่ะ