ราคาและระเบียนการเช่าเครื่องผลิตออ

ชื่อรุ่น

ขนาด
บาท ราคา ต่อเดือน
 • อัตราการไหลของออกซิเจน
 • ความเข้มข้นออกซิเจน ไม่ตํ่ากว่า
 • ค่าแรงดัน
 • ระดับเสียงไม่เกิน
 • ขนาด กว้าง X ยาว X สูง
 • น้ำหนัก
 • พ่นยา
 • กำลังไฟ

Yuwell 7F-3W

ขนาด 3 ลิตร
บาท 2000 ต่อเดือน
 • 0.5-3 ลิตร/นาที
 • 90-95%
 • 45+4.5 KPa
 • 55 เดซิเบล (เอ)
 • 28.5 X 47 X 55.6 ซม.
 • 24 กิโลกรัม
 • พ่นยาได้
 • 320 วัตต์

Yuwell 7F-5W

ขนาด 5 ลิตร
บาท 3000 ต่อเดือน
 • 0.5-5 ลิตร/นาที
 • 87-95.5%
 • 45+4.5 KPa
 • 55 เดซิเบล (เอ)
 • 38 X 28 X 59 ซม.
 • 27 กิโลกรัม
 • พ่นยาได้
 • 500 วัตต์
ยอดนิยม

Yuwell 7F-8W

ขนาด 8 ลิตร
บาท 4000 ต่อเดือน
 • 0.5-8 ลิตร/นาที
 • 87-95.5%
 • 45+4.5 KPa
 • 55 เดซิเบล (เอ)
 • 44.5 X 37.2 X 68
 • 28 กิโลกรัม
 • พ่นยาได้
 • 500 วัตต์

Yuwell 7F-10W

ขนาด 10 ลิตร
บาท 4000 ต่อเดือน
 • 0.5-8 ลิตร/นาที
 • 87-95.5%
 • 62+4.5 KPa
 • 60 เดซิเบล (เอ)
 • 44.5 X 37.2 X 68
 • 33 กิโลกรัม
 • พ่นยาได้
 • 760 วัตต์
ยอดนิยม

ราคา และระเบียบการให้ เช่าเครื่องผลิตออกซิเจน

ฟรี

– สายออกซิเจน cannular 1ชุด

– sterile water สำหรับเติมเครื่อง 1 ขวด

***บริการ เช่าเครื่องผลิตออกซิเจน ส่งฟรีระยะไม่เกิน 10 กม.(นอกพื้นที่ใน กทม. 500 บาท) ค่าเช่าเครื่องผลิตออกซิเจน คิดเป็นรายเดือน ตามตาราง

สงวนสิทธิ์ราคาเช่านี้กรณีเช่าไม่ถึงกำหนด 1 เดือน

***เอกสารประกอบการเช่าเครื่องผลิตออกซิเจน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน