เงื่อนไขและวิธีการใช้งาน B-Points

เงื่อนไข

  • แจก B-Points 3% จากราคาสินค้า ทั้งร้าน เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาทขึ้นไป 
  • สะสมสูงสุดได้ 1000 B-Points(บาท) 
  • B-Points สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดสินค้าได้ทั้งร้าน ในรอบบิลถัดไป
  • แนะนำเพื่อนให้ซื้อสินค้าผ่าน https://www.bcosmo.com?ref=”ไอดีผู้ใช้”  รับ 2% จากมูลค่าสินค้า  B-Points(บาท) สะสมได้สูงสุด 1000 B-Points(บาท) 
  • B-Points ไม่สามารถใช้แลกเงินสดได้
 
*เมื่อมีการใช้ B-Points เป็นส่วนลดในคำสั่งซื้อ จะไม่ได้รับ B-Points สะสมในรอบบิลนั้น
*B-Points ต้องต่ำกว่า 1000 จึงจะสามารถสะสมเพิ่มได้ 

*มูลค่า 1 B-Points = 1 บาท

*จะได้รับ B-Points เมื่อคำสั่งซื้อเป็นสถานะ “สำเร็จ”

*B-Points จะหมดอายุภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

*สามารถใช้ B-Points ได้บนเว็บไซต์ bcosmo.com เท่านั้น

*บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้งาน B-Points

วิธีการแนะนำเพื่อนเพื่อรับ B-Points 2% ของมูลค่าสินค้า