วิธีการสั่งซื้อสินค้ากับ Bcosmo

วิธีที่ 1  สั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ Bcosmo.com

  วิธีการสั่งซื้อสินค้ากับ Bcosmo

 

 

วิธีที่ 2  สั่งสินค้าผ่านทาง Line (Line ID : @bcosmo1)

  ลูกค้าเลือกสินค้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แล้วส่งข้อความทาง Application Line มาให้เรา ข้อความที่ลูกค้าต้องส่งคือ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนการสั่งซื้อสินค้า เมื่อเรารับทราบ ลูกค้าจะได้รับ ใบยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมวิธีชำระเงิน ให้ลูกค้าชำระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวก พร้อมส่ง สลิปยืนยันการชำระเงิน ตามด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาให้เรา  ถือว่า“การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์”  

 

วิธีที่ 3 สั่งสินค้าผ่านโทรศัพท์ (063-652-2393)

ลูกค้าเลือกสินค้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แล้วโทรมาแจ้งเรา รายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้ง คือ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ ให้ลูกค้าชำระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวก พร้อมส่ง สลิป ยืนยันการชำระเงิน มาให้เรา ทาง SMS ถือว่า “การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์”  

 

วิธีที่ 4 สั่งสินค้าผ่าน Facebook (@BcosmoThePharmacy)

ลูกค้าเลือกสินค้า แล้ว Inbox แจ้งมาทาง Facebook รายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้ง คือ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนการสั่งซื้อสินค้า เมื่อเรารับทราบ ลูกค้าจะได้รับ ใบยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมวิธีชำระเงิน ให้ลูกค้าชำระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวก พร้อมส่ง สลิป ยืนยันการชำระเงิน ตามด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาให้เรา ทาง Inbox ถือว่า “การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์”  


 

การรับประกันสินค้ากับ Bcosmo

 

  •  สินค้าของทางบริษัทฯ  มีการเทสก่อนการจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับ ที่พร้อมใช้
  •  ทางบริษัท ทำการส่งประกัน

อนึ่ง หากสินค้ามีปัญหาใด ๆ ก็ตามที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ ทางบริษัทฯ  เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น  จึงขอสงวนสิทธิ์ฯ เพียงช่วยลูกค้าติดต่อทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้ทางผู้ผลิตรับประกันและรับผิดชอบสินค้านั้นๆ กับทางลูกค้าโดยตรง  

 

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

   บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน หรือถูกเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ลูกค้าต้องแจ้งกลับทางบริษัทฯ ที่หมายเลข 063-652-2393 หรือ e-mail แจ้งรายละเอียดมาที่ [email protected] พร้อมทั้งส่งสินค้าพร้อมบิลใบเสร็จ กลับมาทางบริษัทฯ  ภายใน 7 วัน  โดยทางบริษัทฯ  จะจัดส่งสินค้าใหม่หรือคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า (กรุณาแจ้งรายละเอียดเลขที่บัญชีด้วย)

2.ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และหากเป็นการจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

3.ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืน

4.กรณีสินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง  ลูกค้าห้ามรับสินค้านั้น  ให้ปฏิเสธการรับจากไปรษณีย์ทันที  ซึ่งสินค้าจะถูกส่งกลับมาที่ร้านค้าทันที ในกรณีที่ลูกค้ารับสินค้าแล้ว  สินค้าที่เสียหายทาง ลูกค้าต้องแจ้งกับทางไปรษณีย์ต้นทางที่นำจ่ายสินค้าให้เอง  โดยทางไปรษณีย์จะรับผิดชอบค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้า  แต่ไม่เกิน 2,000.- บาท